De revisie boom

De revisie probeert de hele geschiedenis van een item te laten zien, zodat de gebruiker een beter idee heeft over de geschiedenis van een item. Er moet daarom de complete log van respository gescand worden omdat er informatie verzameld moet worden dat subversion niet geeft (en ik denk ook niet zal) geven. Omdat dit veel verkeer zal geven, wordt voor de revisie boom de interne log cache gebruikt.

Vereisten

De revisie boom wordt gegenereerd met dot. Dus moet voor een werkende revisie boom, het pakket graphviz zijn geïnstalleerd.