Hoofdstuk 8. Dankbetuigingen en licentie

Documentatie Copyright zie de UserBase K3b-paginageschiedenis

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op http://www.kde.nl/bugs.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Rinse de Vries.

De vertaling werd nagelezen door Antoon Tolboom.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Freek de Kruijf.

Deze documentatie valt onder de bepalingen van de GNU vrije-documentatie-licentie.