Hoofdstuk 3. Overzicht van de opdrachten

Het hoofdvenster van Cantor

Cantor heeft de gemeenschappelijke menu-items van KDE, voor meer informatie lees het hoofdstuk Menu basishoofdstuk van KDE .

Hieronder is de lijst van aanvullende of speciale menu-onderdelen in Cantor. Let u er wel op dat sommige menu's alleen zichtbaar zijn voor backends die daarvan gebruik maken.

Het menu Bestand

BestandNieuw (Ctrl+N)

Maakt een nieuw werkblad aan met de standaard backend.

BestandNieuwBackend

Maakt een nieuw werkblad aan met de gekozen backend.

BestandOpenen... (Ctrl+O)

Een nieuw werkblad openen met de bestandsdialoog.

BestandRecent openen

Kies een werkblad in een lijst van recent gebruikte bestanden.

BestandVoorbeeldwerkbladen downloaden

Opent de dialoog voor het downloaden van voorbeelden die door andere gebruikers van Cantor ter beschikking zijn gesteld, met Interessante zaken ophalen.

BestandVoorbeeld openen

Opent de dialoog voor het inlezen van een voorbeeld. De voorbeelden moeten eerst worden gedownload met BestandVoorbeeldwerkbladen downloaden beforehand.

BestandOpslaan als platte tekst...

Hiermee kunt het huidige werkblad als platte tekst opslaan.

BestandNaar LaTeX exporteren

Hiermee kunt het huidige werkblad als een LATEX-document opslaan.

BestandWerkblad publiceren

Opent de dialoog voor het publiceren van uw huidige werkblad, zodat het beschikbaar wordt voor andere gebruikers van Cantor, met Interessante zaken ophalen.

BestandScript uitvoeren

Hiermee kunt u de scripts inlezen en uitvoeren voor de huidige backend.

Het menu Beeld

BeeldPanelen

Hiermee kunt u de zichtbaarheid schakelen van enkele tabbladen in het zijvak. U kunt kiezen uit:

Bestanden

Omschakelen van het tonen van het tabblad Bestanden in het zijvak.

Help

Omschakelen van het tonen van het tabblad Help in het zijvak.

Beheer variabelen

Omschakelen van het tonen van het tabblad Beheerder van variabelen in het zijvak.

BeeldInzoomen (Ctrl++)

Op het huidige werkblad 10% inzoomen.

BeeldUitzoomen (Ctrl+-)

Op het huidige werkblad 10% uitzoomen.

BeeldScriptbewerker tonen

Opent het venster voor het bewerken van scripts voor de huidige backend.

Het menu Werkblad

WerkbladWerkblad berekenen (Ctrl+E)

Activeert het doorrekenen van het gehele werkblad.

WerkbladInvoer berekenen (Shift+Enter)

Start het berekenen van de huiduge invoer.

WerkbladOpdracht invoegen (Ctrl+Enter)

Voegt een nieuwe opdracht toe onder de huidige positie van de muisaanwijzer.

WerkbladTekstinvoer invoegen

Voegt een nieuwe tekstinvoer toe onder de huidige positie van de muisaanwijzer.

WerkbladMarkdown-invoer invoegen

Voegt Markdown-invoer in onder de huidige positie van de muisaanwijzer..

WerkbladLaTeX-invoer invoegen

Voegt Latex-invoer in onder de huidige positie van de muisaanwijzer..

WerkbladAfbeelding invoegen

Voegt een afbeelding in onder de huidige positie van de muisaanwijzer.

WorksheetInsert Pagina-einde

Voegt een pagina-einde in onder de huidige positie van de muisaanwijzer.

WerkbladAlle antwoorden inklappen

Alle antwoorden inklappen van ingevoerde opdracht.

WerkbladAlle antwoorden uitklappen

Alle antwoorden uitklappen van ingevoerde opdracht.

WerkbladAlle antwoorden verwijderen

Alle antwoorden verwijderen van ingevoerde opdracht.

WerkbladHuidige invoer verwijderen (Shift+Del)

Wist de huidige invoer in het werkblad.

Het menu Lineaire algebra

Lineaire algebraMatrix aanmaken

Opent de dialoog matrix aanmaken.

Lineaire algebraEigenwaarden berekenen

Opent de dialoog invoeren naam matrix voor de berekening van de eigenwaarden en dimensies van de meervoudigheden van de eigenwaarden, in de juiste volgorde.

Lineaire algebraEigenvectoren berekenen

Opent de dialoog invoeren naam matrix voor de berekening van de eigenwaarden en dimensies van de meervoudigheden van de eigenwaarden, en eigenvectoren in de juiste volgorde.

Linaire algebraInverse matrix

Opent de dialoog invoeren naam matrix voor de berekening van de inverse van de matrix.

Het menu Bereken

BerekenDifferentëren

Opent de dialoog differentiatie parameters.

BerekenIntegratie

Opent de dialoog integratie parameters.

BerekenVergelijkingen oplossen

Opent de dialoog invoeren parameters voor het oplossen van lineaire en niet-lineaire vergelijkingen.

Het menu Pakketten

PakkettenPakket importeren

Opent de dialoog pakket importeren.

Het menu Plot

PlotPlot

Opent the dialoog plotparameters .

PlotPlot 2D

Opent de dialoog plotparameters.

PlotPlot 3D

Opent de dialoog plotparameters.

De menu's Instellingen en Help

Cantor heeft de gewone menu's van KDE- voor Instellingen en Help. Voor meer informatie lees de secties over het Instellingenmenu en het Helpmenu in de basis van KDE.