Seadme toimingud

Ben Cooksley

Anne-Marie Mahfouf

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon KDE
4.12 (2013-12-05)

Uute seadmete toimingud

Sissejuhatus

See moodul võimaldab kindlaks määrata toimingud, mida pakutakse siis, kui masinaga ühendatakse uus seade.

Seadme toimingute halduri pilt

Siin näeb kõiki võimalikke toiminguid, mida saab pakkuda uue seadme ühendamisel. Pane tähele, et need on saadaval ainult teatavatel tingimustel.

  • Lisa palub sisestada uue toimingu nime ning avab siis dialoogi, kus saab toimingu omadused kindlaks määrata. Kui sa ei määra dialoogis kõiki vajalikke üksikasju, toiming kustutatakse.

  • Muuda võimaldab muuta nime, ikooni, käivitatavat käsku ja tingimusi, mis peavad olema täidetud, et toimingut üldse näidataks.

  • Unusta/Kustutamine ei ole võimalik/Eemalda võimaldab erinevaid asju sõltuvalt sellest, kas toimingut pakub süsteem või oled selle ise loonud. Muudatusi saab unustada ainult süsteemsete toimingute puhul ja kui muudatusi ei ole, siis neid toiminguid kustutada ei saa. Kasutaja loodud toiminguid võib aga täielikult eemaldada, kaasa arvatud kõik muudatused, mida neis on tehtud.

Toimingu lisamine

Nupp Lisa avab dialoogi, kus saab sisestada uue toimingu nime.

Toimingu lisamise dialoogi pilt

Toimingu nimi peaks korrektselt kirjeldama toimingut. Pärast nime sisestamist ja klõpsamist nupule OK avatakse toimingu muutmise dialoog, kus saab kindlaks määrata toimingu omadused.

Toimingu muutmine

See dialoog võimaldab muuta valitud toimingu seadistusi.

Toimingu muutmise dialoogi pilt

See hõlmab ikooni, toimingu nime, käsku ja mitmesuguseid parameetreid. Ikooni saab muuta sellel klõpsates.

Parameetreid kuvatakse puuna, kusjuures ülemine neist peab olema tõene, et üldse toimingut näidataks.

Parameetri muutmine

Parameetri tüüp

See määrab, mis saab olla selle sees või millist sobivust tuleb kontrollida, et näha, kas see on tõene.

Omaduse sobivus

Võrdleb seadme määratud omadust (kasutades seadme tüüpi ja väärtuse nime) hindamisaluse abil määratud tekstiga.

Sisu kattumine

Et see oleks tõene, peavad olema tõesed ka kõik alamomadused.

Sisu erinemine

Et see oleks tõene, peab mõni alamomadus olema tõene.

Seadme liidese sobivus

Kontrollib, kas seadet saab liigitada valitud seadmetüübi alla.

Seadme tüüp

Need on võimalikud seadmetüübid, mida KDE sinu süsteemis toetab. Neid kasutatakse nii omaduse kui ka seadme liidese sobivuse tuvastamisel.

Väärtuse nimi

See on valitud seadmetüübi kõigi võimalike omaduste nimede nimekiri. Samuti saab siin valida väärtuse hindamisaluse (see võib olla kas võrdub või sisaldab) ning sisestada teksti, millega võrreldakse.

Lähtesta parameeter

Lähtestab kõik parameetriga ettevõetud salvestamata muudatused.

Salvesta parameetri muutused

Salvestab kõik parameetriga ettevõetud muudatused.