Tipus de lletra

McBride, Mike

Mahfouf, Anne-Marie

Traductor: Antoni Bella
revisió Plasma 5.20 (9 d'abril de 2021)

Tipus de lletra

Aquest mòdul està dissenyat per a permetre la fàcil selecció de diferents tipus de lletra per a les diferents parts de l'escriptori KDE.

El mòdul d'arranjament dels tipus de lletra

El plafó consisteix en diferents grups de tipus de lletra que us permetran una gran flexibilitat a l'hora de configurar els tipus de lletra:

  • General: Emprada en qualsevol lloc a on la resta de grups de tipus de lletra no es puguin aplicar

  • Amplada fixa: Emprada sempre que no s'especifiqui la proporció del tipus de lletra

  • Petita: Quan s'empri un tipus de lletra petit

  • Barra d'eines: El tipus de lletra emprat en les barres d'eines de les aplicacions KDE

  • Menú: El tipus de lletra emprat en els menús de les aplicacions KDE

  • Títol de la finestra: El tipus de lletra emprat als títols de les finestres

  • Barra de tasques: El tipus de lletra emprat a les miniaplicacions del plafó de la barra de tasques

  • Escriptori: El tipus de lletra emprat a l'escriptori per a etiquetar les icones

Cada tipus de lletra disposa del seu botó Tria... corresponent. Fent clic en el mateix, apareixerà un diàleg. Podreu emprar-la per a seleccionar un tipus de lletra nou, estil, mida i joc de caràcters. Després premeu D'acord.

Marqueu l'opció Mostra només els tipus de lletra monoespai per a filtrar tots els tipus de lletra no monoespai de la llista.

Se us mostrarà un exemple del tipus de lletra seleccionat a l'espai entre el nom del grup de tipus de lletra i el botó Tria....

Quan hàgiu finalitzat, simplement feu clic a D'acord i tots els components necessaris del KDE seran reiniciats de manera que els canvis tinguin efecte immediat.

El botó Ajusta tots els tipus de lletra... us permetrà configurar ràpidament un conjunt de propietats a tots els tipus de lletra anteriors. Apareixerà un diàleg de selecció de tipus de lletra semblant a l'estàndard, però observareu la presència de caselles de selecció que us permetran canviar independentment el Tipus de lletra, Estil dels tipus de lletra o Mida. Podreu escollir-ne una, dues o tres d'aquestes opcions i s'aplicaran a tots els grups de tipus de lletra.

Marqueu l'opció Mostra només els tipus de lletra monoespai per a filtrar tots els tipus de lletra no monoespai de la llista.

El diàleg Ajusta tots els tipus de lletra...

Per exemple, si a dalt heu seleccionat diferents tipus de lletra i us adoneu que tenen una mida excessivament gran (això ocorre amb freqüència, per exemple quan canvieu la resolució de la pantalla) podreu aplicar la nova mida del tipus de lletra a tots els tipus de lletra, sense que afecti els vostres tipus i estils de lletra personalitzats.

Text amb antialiàsing

Per a utilitzar la configuració de l'antialiàsing, senzillament marqueu l'element Activat i seleccioneu les opcions de configuració personalitzades.

Marcant la casella de selecció Exclou l'interval de l'antialiàsing podreu especificar quin interval de tipus de lletra no serà suavitzat. Aquest interval s'especificarà amb els dos quadres combinats següents.

També podreu escollir el mètode que s'usarà per a crear un aspecte suavitzat dels vostres tipus de lletra i amb quina força s'ha d'aplicar canviant el Tipus de renderització dels subpíxels i l'Estil per a la correcció de les lletres. També és possible Força els ppp dels tipus de lletra per la representació de la pantalla. Si no esteu familiaritzat amb els mètodes individuals, hauríeu de deixar aquestes opcions buides.

Nota

La possibilitat d'emprar tipus de lletra i icones suavitzades requereix que hi tingueu la funcionalitat tant a X com al conjunt d'eines de les Qt™, que hàgiu instal·lat els tipus de lletra adequats i que s'estiguin emprant les capacitats del servei de tipus de lletra integrades del servidor de visualització. Si continueu tenint problemes, si us plau, contacteu amb la llista de correu adequada del KDE.

DPI dels tipus de lletra

Força els DPI del tipus de lletra: proposeu un DPI alternatiu al del sistema que s'usa com a predeterminat quan aquest arranjament és Activat. Podeu esbrinar el DPI que està definit en el sistema executant xdpyinfo | grep resolution en una finestra de terminal i aleshores canviar el DPI usant la llista desplegable. Això només s'aplicarà a les aplicacions que s'iniciïn de nou.