Corrector ortogràfic

Watts, Lauri

Traductor: Antoni Bella
revisió Plasma 5.20 (8 d'abril de 2021)

Corrector ortogràfic

Les opcions de configuració aquí disponibles són utilitzades de manera predeterminada a totes les aplicacions KDE que utilitzen el Sonnet, el qual és el frontal per a diversos correctors ortogràfics lliures.

Per a utilitzar el Sonnet, cal instal·lar algun verificador ortogràfic com p. ex. el GNU Aspell, el Hspell o l'Hunspell i addicionalment, els corresponents de diccionari per al vostre idioma.

Les opcions de configuració seleccionades aquí, poden ser substituïdes en cada aplicació.

A la llista desplegable Idioma predeterminat, seleccioneu entre els diccionaris disponibles, quin utilitzar amb el Sonnet.

Opcions

Activa la detecció automàtica de l'idioma

Aquesta característica es basa en diverses heurístiques (empra un script, coincidència del trigrama i posició de l'idioma entre els idiomes disponibles al dorsal per a la correcció ortogràfica). Això permet canviar automàticament l'idioma en un document en diversos idiomes.

Verificació automàtica de l'ortografia habilitada per defecte

Si hi ha una marca en aquesta casella de selecció, es comprovarà l'ortografia de les paraules del document en teclejar-les. Les incorrectes tindran dibuixada a sota una línia vermella.

Omet totes les paraules en majúscules

Si hi ha una marca en aquesta casella de selecció, no es comprovarà l'ortografia de cap paraula escrita en majúscules.

Suggeriment

Això és útil en els documents que utilitzin un gran nombre d'acrònims. Si aquesta casella es deixa sense seleccionar, la majoria dels acrònims es marcaran com incorrectes. Posant una marca a la casella de selecció, els acrònims no es marcaran com a errors ortogràfics.

Omet les paraules enganxades

Si aquesta casella no està marcada, les paraules que apareixen al diccionari per separat, però que s'han escrit juntes, es consideraran com a errors d'ortografia. Exemples d'aquestes paraules són expresident, superusuari, i autoconfiguració.

Suggeriment

Marcant aquesta casella s'evitarà que les aplicacions comptin les adreces web i de correu electrònic per a les correccions ortogràfiques. Aquestes adreces sovint contenen paraules compostes.

Paraules ignorades

La meitat inferior del diàleg us permet designar paraules específiques (pot ser terminologia especialitzada, noms propis, etc.) que el programa de verificació ortogràfica hauria d'ignorar.

Afegir una paraula a la llista per a ignorar

Per a afegir una paraula, teclegeu-la en el quadre de text i feu clic al botó Afegeix.

Suprimir una paraula de la llista a ignorar

Per a esborrar una paraula, seleccioneu-la en el quadre de llista que conté totes les paraules actualment ignorades, fent-hi clic amb el botó esquerre del ratolí. Després feu clic al botó Elimina.

Quan esteu satisfet amb els canvis, simplement feu clic a Aplica.

Fent clic al botó Inicialitza, es restauraran tots els valors als seus valors predeterminats.