Gestió de sessions

Schenck, Jost

Clarius, Natalie

Traductor: Antoni Bella
revisió Plasma 5.27 (30 de gener de 2023)

Sessió d'escriptori

En aquest mòdul de l'Arranjament del sistema podreu configurar les opcions del gestor de sessions i sortida del Plasma™.

La gestió de sessions es refereix a la capacitat del Plasma™ per a desar l'estat de les aplicacions i finestres quan sortiu del Plasma™ i restaurar-les quan hi torneu a accedir.

Pantalla de sortida

Mostra

Si aquesta opció està activada, la pantalla de confirmació de sortida es mostrarà quan tanqueu la sessió, apagueu, reinicieu, premeu el botó d'engegada o feu clic als botons o elements del menú etiquetats Surt…. Quan l'opció està desactivada, l'ordinador tancarà la sessió, s'apagarà, etc. immediatament després de fer clic al botó respectiu.

En iniciar la sessió, llança les aplicacions que estaven obertes

Podeu escollir una de les tres opcions per a com s'haurà d'accedir al Plasma™:

En la darrera sortida

Si seleccioneu aquesta opció, el Plasma™ desarà l'estat de la vostra sessió actual quan en sortiu. El Plasma™ la restaurarà en el següent accés, de manera que pugueu continuar amb la vostra tasca amb l'escriptori en el mateix estat en el qual el vàreu deixar.

Quan la sessió es va desar manualment

En comptes de restaurar el Plasma™ l'estat en el qual estava quan vàreu accedir-hi l'última vegada, es restaurarà a un estat específic que hàgiu desat manualment.

Apareixerà el botó Desa la sessió en el menú del Llançador d'aplicacions i a la cerca del Plasma™. Quan hi feu clic, el Plasma™ recordarà les aplicacions que estan obertes i les restaurarà en iniciar la sessió següent. Feu-hi clic una altra vegada per a substituir el conjunt d'aplicacions recordades.

Comença amb una sessió buida

Si seleccioneu aquesta opció, el Plasma™ mai restaurarà les sessions que hàgiu desat.

Finalment podeu introduir un llistat d'aplicacions separades per dos punts (:) o coma (,) que s'haurien d'excloure de les sessions, de manera que en accedir a una nova sessió no es restauraran. Per exemple, xterm:konsole o xterm,konsole.

Microprogramari

Després del proper reinici: Entra a la pantalla de configuració de la UEFI

Si aquesta opció està activada, la propera vegada que reinicieu l'ordinador entrarà en el mode de configuració del microprogramari (BIOS/UEFI). Això pot ser més fàcil que intentar entrar a la configuració del microprogramari prement ràpidament les tecles especials durant l'arrencada.