Controlador de jocs

Anderson, Michael

Traductor: Antoni Bella
revisió Plasma 5.3 (9 d'abril de 2015)

Calibratge del controlador de jocs

Aquest mòdul proporciona una interfície per a calibrar el controlador de jocs, així com veure quines funcions d'aquesta s'assignen a quin botó lògic o eix.

El mòdul Controlador de jocs

Dispositiu

Aquí podeu veure la ubicació lògica del dispositiu. Si teniu més d'un controlador de jocs, també el podeu seleccionar per a configurar.

Si no es troba automàticament cap controlador de jocs al vostre ordinador i sabeu que n'hi ha un de connectat, podreu introduir aquí el fitxer de dispositiu correcte.

Posició

La ubicació de la traça dels eixos X i Y del controlador de jocs. Activeu Mostra la traça per a traçar el camí de la palanca de control d'un punt cap a un altre.

Suggeriment

Si la palanca de control no pot arribar a qualsevol punt en aquest gràfic, o si no se centra correctament, cal calibrar el dispositiu.

Botons

Un lloc per a veure l'estat pressionant els botons en la palanca de control i si els botons s'assignen correctament. Quan es prem un botó, PREMUT apareixerà al costat del número lògic (com el veu l'ordinador) del botó que s'ha premut.

Eixos

Aquí és on es mostren els valors numèrics de les posicions de l'eix. 0 és centrat i el valor màxim i mínim dependran del controlador de jocs i l'eix en particular.

Calibra

En fer clic a Calibra s'obrirà un diàleg per a calibrar tots els eixos del controlador de jocs.

Calibrant el controlador de jocs

Cada eix ha de ser mogut a la posició mínima, llavors el centre, i finalment a la posició màxima. Un comptador a la cantonada inferior esquerra del diàleg us ajudarà a determinar la manera d'incrementar i disminuir els valors.