La barra d'eines del Centre d'informació

En la següent secció se us ofereix una breu descripció de la funció de cada element a la barra d'eines.

Botó d'ajuda del mòdul

Aquest botó obre el KHelpCenter amb la pàgina d'ajuda corresponent a l'actual mòdul d'informació.

Botó per al menú Ajuda

El KInfoCenter té la configuració comuna al KDE i els elements del menú Ajuda. Per a obtenir més informació, llegiu la secció sobre El menú Ajuda en els Fonaments del KDE.