Sortir del centre d'informació

Podeu sortir del centre d'informació de dues maneres:

  • Teclegeu la combinació Ctrl+Q en el teclat.

  • Feu clic sobre el botó Tanca en el marc que envolta la finestra del centre d'informació.