Het handboek van Rocs

Tomaz Canabrava

Andreas Cord-Landwehr

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
Vertaler/Nalezer: Jaap Woldringh
herziening 1.10.0 KDE 4.12 (2013-07-03)

Rocs is een hulpmiddel voor KDE voor de grafentheorie.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
Doelen, voor wie is dit bestemd en manier van werken.
Rocs in een notendop
Backends voor graafdocumenten en gegevensstructuren
Gegevensstructuren
Pijltypen
Gegevenstypen
Dynamische eigenschappen
Instructie
Een graaf genereren
Typen genereren
Het algoritme
Het algoritme uitvoeren
2. De gebruikersinterface van Rocs
Algemene elementen van de gebruikersinterface
Werkbalken
Hoofdwerkbalk
Opmaakwerkbalk
Werken met graafdocumenten
De werkbalk voor het selecteren van documenten
Aanmaken en importeren van graafdocumenten
3. Het schrijven en uitvoeren (laten werken) van algoritmes in Rocs
Script uitvoeren besturen
Include-bestanden (ingesloten bestanden)
Scriptuitvoer
Regelen script uitvoeren
4. API maken van scripts
Script API voor iedere gegevensstructuur
Abstract object voor een gegevensstructuur
Abstracte gegevens
Abstracte pointer
Script API voor backend van graaf
Gegevensstructuur graaf
Knooppunt van de graaf
Graafkant
Script API voor backend voor Linked List (gekoppelde lijststructuur)
Gegevensstructuur Linked List (gekoppelde lijst)
Knooppunt in de lijst
Script API voor backend boomstructuur.
Boomstructuur voor gegevens
De boomstructuur
Knooppunten in boomstructuur
Kanten in boomstructuur
Interfaces voor scripts
Console-object
Syntaxis
Methodes van het Console-object
5. Import en export
Rocs-projecten uitwisselen
Import en export van graafdocumenten
Trivial Graph bestandsformaat
DOT Language / Graphviz Graph bestandsformaat
6. Dankbetuiging en licentie
A. Installatie
Hoe u Rocs kunt verkrijgen
Compileren en installeren