Handbok Umbrello UML Modeller

Umbrello UML Modeller-utvecklarna

Översättare: Stefan Asserhäll
Revision 2.11.0 (2013-06-01)

Umbrello UML Modeller hjälper till med utvecklingsprocessen för programvara genom att använda industristandarden Unified Modelling Language (UML) för att göra det möjligt att skapa diagram för att konstruera och dokumentera system.