Categorieën

In het venster met categorieën kunt u door de boomstructuur van categorieën bladeren.

Naast de namen van de categorieën, krijgt u ook te zien:

Hoeveelheid

Het totale bedrag van alle handelingen in deze categorie.

Aantal handelingen

Het totaal aantal handelingen in deze categorie.

Aantal (cumulatief)

Het totale bedrag van alle handelingen in deze categorie en de subcategorieën (tot aan het laagste niveau) daarvan.

Aantal handelingen (cumulatief)

Het totale aantal handelingen in deze categorie en de subcategorieën (tot aan het laagste niveau) daarvan.

Als u in deze tabel op een regel dubbelklikt, dan opent in een nieuwe tab een lijst met alle handelingen die in deze categorie vallen.

Waarschuwing

Als u een categorie verwijdert, dan zullen alle handelingen die aan deze categorie vastzaten hun categorie verliezen, en dus niet meer aan een categorie vastzitten.