Help, Over, Instellingen en Sluiten

Onderaan het hoofdvenster vindt u de knoppen Help, Over, Instellingen en Sluiten.

De knoppen in het hoofdvenster

De knop Help laat het KDE Documentatiecentrum verschijnen met het handboek van Skanlite. De knop Over laat de dialoog 'Over KDE' voor Skanlite verschijnen. De knop instellingen toont de instellingendialoog en de knop Sluiten wordt gebruikt om Skanlite te beëindigen.