Oefeningen en werkwijze in Minuet

Het gebruikersinterface van Minuet heeft drie hoofdcomponenten:

UI-componenten van Minuet
Navigatie-menu

Biedt navigeren categorieën oefeningen in Minuet en selectie van een specifieke oefening. Het menu Navigatie wordt dynamisch gemaakt gebaseerd op specificatiebestanden van oefeningen zoals beschreven in Aanmaken van oefeningen. De oefeningen van Minuet zijn gegroepeerd volgens klassen zoals intervallen, toonladders en akkoorden.

Beeld van het toetsenbord

Stuurt note on MIDI gebeurtenis uit veroorzaakt door een MIDI bestand of door het uitvoeren van een oefening.

Beeld van de oefeningen

Presenteert, voor een gegeven oefening, knoppen voor de besturing van de presentatie van een oefening en een set mogelijke antwoorden op een oefening. Een oefening uitvoeren begint met klikken op de knop Start vraag. Een willekeurig geselecteerd interval/akkoord/toonladder wordt door Minuet afgespeeld en dan wordt de student geacht een antwoord uit de getoonden in het antwoordenrooster te kiezen. Minuet presenteert altijd - als een kleine witte cirkel in de Toetsenbordweergave- de eerste noot van het geselecteerde interval/toonladder of de grondtoon van het geselecteerd akkoord. Door te zweven boven een mogelijk antwoord, accentueert Minuet zijn overeenkomstige visuele representatie in de toetsenbordweergave. De overblijvende noten van het antwoord waarboven wordt gezweefd worden gepresenteerd als kleine cirkels waarvan de kleuren hetzelfde zijn van de antwoordknop waarboven wordt gezweefd. De student kan de oefening opnieuw horen door te klikken op de knop Vraag afspelen, klik op de gekozen antwoordknop of krijg het juiste antwoord door te klikken op de knop Opgeven. Een nieuwe uitvoering van dezelfde oefening kan gestart worden door opnieuw te klikken op de knop Nieuwe vraag.