Het tabblad Diashow

Naar volledig scherm overschakelen

Geeft aan of KuickShow zou moeten omschakelen naar modus volledig scherm wanneer de diashow begint.

Beginnen met huidige afbeelding

Geeft aan of de diashow moet beginnen met de eerste afbeelding in de map of met de afbeelding die is geselecteerd.

Vertraging tussen dia's:

De tijdsduur tussen wijziging van beeld tijdens de diashow. U kunt de schuifregelaar gebruiken, een nieuwe waarde in het veld ingeven of de kleine pijltjes om de waarde te verhogen of te verlagen. De standaard is 3 seconden.

Herhalingen (0 is oneindig):

De hoeveelheid iteraties. Als u het op 0 instelt zal het rondlopen totdat u het afbreekt U kunt de schuifregelaar gebruiken, een nieuwe waarde in het veld ingeven of de kleine pijltjes om de waarde te verhogen of te verlagen. De standaard is 1.