Het menu Bewerken

BewerkenNieuwe map... (F10)

Een nieuwe map Aanmaken.

BewerkenNaar prullenbak (Del)

Verplaatst het geselecteerde bestand naar de prullenbak. U wordt gevraagd om de actie te bevestigen.

BewerkenEigenschappen (Alt+Return)

Toont de eigenschappen van het geselecteerde bestand.