Hoofdstuk 6. Dankbetuigingen en licentie

KuickShow

Programma copyright 1998-2009 Carsten Pfeiffer

Documentatie copyright 2001 Carsten Pfeiffer

Geconverteerd naar docbook XML en uitgebreid door Lauri Watts

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op http://www.kde.nl/bugs.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Freek de Kruijf.

Deze documentatie valt onder de bepalingen van de GNU vrije-documentatie-licentie.

Deze toepassing valt onder de bepalingen van de GNU General Public License.