VDR

Om de VDR instellingen te configureren in KMPlayer, ga via 'KMPlayer instellen' naar het venster 'Voorkeuren - KMPlayer' Bron->VDR->XVideo poortpaneel. Er zijn waarschijnlijk al poorten gedetecteerd, waarvan er een moet worden gekozen. Draag er zorg voor dat bekend is welke codering gebruikt wordt (bijv. voor West-Europa, is dat PAL) en waarschijnlijk heeft de juiste een naam met dvb er in.

Bijvoorbeeld, ik heb een tv-kaart, een DVB-S kaart en een webcam in mijn systeem geplugd. Hiermee heb ik drie poorten in mijn instellingen. De eerste heeft een lange lijst van NTSC(-JP)/PAL(-M)/SECAM instellingen, allemaal zeggen ze iets over televisie/composite/svideo (mijn TV kaart). De tweede heeft NTSC-dvb/PAL-dvb/SECAM-dvb (mijn DVB-S kaart). En tenslotte heeft de derde alleen ntsc/pal (waarschijnlijk mijn webcam). Ik moet daarom alleen de tweede poort en de tweede entry (PAL-dvb) instellen (kies deze gewoon).

Vanwege de VDR ondersteuning van KMPlayer kan alleen XVideo gebruikt worden, natuurlijk moet XVideo werken (en ik denk dat voor video-apparaten, deze manier van video kijken alleen bij Linux werkt). Ook werkt dit alleen op het eerste beeldscherm (:0.0). Zorg daarom dat de extensie videoforlinux samenwerkt met de X server. Voor de XFree86 server, moet er in het configuratiebestand (/etc/X11/XF86Config) aanwezig zijn

Section "Module" 
     .... 
     Load    "v4l" 
EndSection

Helaas, iedere keer dat de video-driver wordt bijgewerkt, moet deze instelling opnieuw geconfigureerd worden.