FTP

Lauri Watts

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

FTP is de Internetservice die gebruikt wordt om bestanden van de harde schijf van de ene computer naar de harde schijf van de andere computer te verplaatsen, ongeacht het onderliggende besturingssysteem.

Net als bij andere Internettoepassingen gebruikt FTP de client-server aanpak — een gebruiker voert het FTP-programma op zijn computer uit, laat het verbinding maken met een andere computer en verzoekt het programma vervolgens om een of meerdere bestanden over te zetten. Het lokale FTP-programma wordt dan de client die van TCP-protocol gebruik maakt om het FTP-server op de andere machine te benaderen. Telkens als de gebruiker een bestand overzet werken de server en de client samen om een kopie van de data over het Internet te versturen.

FTP-servers die anonieme FTP toestaan bieden elke gebruiker, dus niet alleen aan gebruikers met een account op die computer, de mogelijkheid om de FTP-archieven door te bladeren en bestanden te downloaden. Sommige FTP-servers staan ook het uploaden van bestanden door gebruikers toe.

FTP wordt over het algemeen gebruikt om informatie en software op te halen van FTP-sites verspreid over de hele wereld.

Bron: http://tlc.nlm.nih.gov/resources/tutorials/internetdistlrn/ftpdef.htm

Zie ook de man-pagina: ftp.