Data URL's

Leo Savernik

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

Met Data URL's kunt u kleine hoeveelheden data in de URL zelf stoppen. Dit is handig voor kleine HTML-testen of andere gelegenheden die niet een eigen bestand nodig hebben.

data:,proefje (let op de komma na de dubbele punt) levert een tekstdocument op met daarin alleen de tekst proefje.

Het laatste voorbeeld leverde een tekstdocument op. Voor HTML-documenten dient u het MIME-bestandstype text/html op te geven: data:text/html,<titel>Test</title><p>Dit is een test</p>. Dit levert exact dezelfde uitvoer op als wanneer een bestand met deze inhoud was geladen.

Alternatieve tekensets kunnen ook worden weergegeven. Let er op dat u 8-bit tekens dient te markeren met het procentteken en de uit 2 tekens bestaande hexadecimale codes: cata:;charset=iso-8859-1,Gr%FC%DFe aus Schl%E4gl geeft Grüße aus Schlägl als resultaat, terwijl als u de tekenset zou weglaten u zoiets als Gr??e aus Schl?gl zou zien.

IETF RFC2397 geeft meer informatie.