kio-s3

Elvis Angelaccio

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening kio-s3 0.9.70 (2021-01-05)

KIO-S3 biedt u het tonen van Amazon S3-buckets en objecten, om bestanden en mappen te uploaden naar een bucket en om objecten uit een bucket te verwijderen. U kunt ook mappen of objecten in S3 kopiëren, evenals objecten verplaatsen of hernoemen.

U kunt de s3 KIO-worker als volgt gebruiken:

s3:// of s3://mybucket/mykey.

De eerste URL toont al uw S3-buckets.

De URL s3://mybucket/mykey toont alle bestanden en mappen in uw mybucket bucket.