gdrive

Elvis Angelaccio

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening kio-gdrive 1.0.1 (2016-10-03)

KIO GDrive stelt u in staat toegang te hebben tot en uw Google Drive bestanden te bewerken met KDE toepassingen die KIO ondersteunen.

U kunt de gdrive kioslave gebruiken als volgt:

gdrive:// of gdrive://foo@bijvoorbeeld.nl.

De eerste URL toont een OAuth aanmelddialoog van Google, als er nog geen Drive account is geauthenticeerd of in plaats daarvan de lijst van uw geauthenticeerde accounts bestaat niet.

De URL gdrive:// kan ook op elk moment gebruikt worden om een extra account toe te voegen.

De URL gdrive://foo@voorbeeld.nl toont alle bestanden en mappen aan de top van het Drive account foo@voorbeeld.nl.