fish

Jörg Walter

Brad Hards

Vertaler/Nalezer: Otto Bruggeman
Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries
Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening KDE
4.5 (2010-10-27)

Stelt u in staat om toegang te krijgen tot bestanden op een andere computer met behulp van het Secure SHell (SSH) protocol. Op de externe computer moet de SSH-daemon draaien. Verder maakt de rest van het protocol gebruik van de standaard commandoregelprogramma's zoals hieronder beschreven.

U gebruikt de KIO-worker fish als volgt: fish://hostnaam of fish://gebruikersnaam@hostnaam.

Opmerking

U moet dubbele slashes gebruiken.

U kunt de gebruikersnaam (en het @-teken) achterwege laten als u dezelfde gebruikersnaam hebt op beide computers.

U kunt een wachtwoord als volgt opgeven: fish://gebruikersnaam:wachtwoord@hostnaam, maar dit is niet strikt noodzakelijk. U zult vanzelf om een wachtwoord gevraagd worden.

Als u de SSH-daemon op een niet-standaard poort draait, dan kunt u die poort opgeven met behulp van de normale URL-syntaxis zoals hieronder: fish://hostnaam:poortnummer.

FISH zou moeten werken met elke POSIX compatibele, op UNIX® gebaseerde computer. Het maakt gebruik van de shellcommando's cat, chgrp, chmod, chown, cp, dd, env, expr, grep, ls, mkdir, mv, rm, rmdir, sed, en wc. FISH start een /bin/sh-shell als zijn shell en verwacht dat dit een bourne shell is (of op zijn minst een Bourne-compatibele shell zoals bash). Als de commando's sed en file als ook het bestand /etc/apache/magic met MIME-type handtekeningen aanwezig zijn, dan zullen die worden gebruikt voor het bepalen van de MIMEBestandstypen.

Als perl aanwezig is op de andere computer dan zal dit in plaats van de hiervoor genoemde commando's worden gebruikt. In dat geval zijn alleen env en /bin/sh nodig. Het gebruik van perl heeft als bijkomend voordeel dat het sneller is.

Fish zou mogelijk ook kunnen werken op Windows®-computers als hulpprogramma's zoals Cygwin zijn geïnstalleerd. Alle bovenstaande commando's dienen dan in de omgevingsvariabele PATH van het systeem te staan en de oorspronkelijke shell dient in staat te zijn om het commando echo FISH:;/bin/sh correct te kunnen uitvoeren.