bzip2 / bzip

Lauri Watts

Vertaler/Nalezer: Otto Bruggeman
Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries

bzip2 is een comprimeerprogramma.

De KIO-worker bzip2 is niet direct bruikbaar. Deze is bedoeld om als een filter te gebruiken. De KIO-worker tar kan bijvoorbeeld een bestand door deze KIO-worker filteren om de inhoud van een tar.bz2-archief direct in een Konqueror-venster te tonen.

Als u in Konqueror op een bestand klikt met de extensie bz2, dan zal de bzip2 KIO-worker worden gebruikt om het uit te pakken en als een normaal niet-gecomprimeerd bestand te tonen.

Als u een ontwikkelaar bent en u wilt graag het bzip2-filter gebruiken, dan kunt u informatie over het gebruik van KIO-workers vinden op http://techbase.kde.org

Zie ook de man-pagina: bzip2.

bzip is de voorloper van bzip2. Het wordt nog weinig gebruikt, en is vervangen door bzip2 die veel betere compressie oplevert.