Het gebruiken

Het gebruik van "Gebruikergegeven apparaten" is vrij eenvoudig, u behoeft alleen maar een apparaatnaam in te voeren, bijvoorbeeld /dev/sdz4 in het keuzevak Floppy drive: in plaats van een Primary of Secondary te kiezen.

Opmerking

U moet /dev/ invoeren als onderdeel van het apparaat voor twee redenen:

  • Op deze manier herkent Kfloppy de modus "Gebruikergegeven apparaten".

  • Het is een beveiliging, om te vermijden dat de gebruiker iets in het keuzevak invult dat toevallig een apparaatnaam is.

Helaas heeft het gebruik van een apparaat in plaats van een floppy disc een paar gevolgen. De belangrijkste is dat Volledig formatteren niet meer kan worden geselecteerd. Dat wel doen resulteert in een foutmelding wanneer geprobeerd wordt het formatteren te starten. U kunt echter Met nullen vullen en snel formatteren in plaats daarvan gebruiken. Het zal het apparaat niet formatteren, alleen nullen wegschrijven, maar in de praktijk is dat bijna hetzelfde; speciaal zullen alle gegevens op het apparaat worden gewist.

Waarschuwing

Wees voorzichtig bij het invoeren van de apparaatnaam. Kfloppy geeft de apparaatnaam door zoals deze is naar de externe programma's. Het doet geen controle (en de externe programma's doen dat ook niet) of het apparaat een floppy drive is. Als u één van uw hoofd schijfpartities als apparaat meegeeft, dan zal het worden geaccepteerd. (Als de partitie is aangekoppeld of als u niet naar dit apparaat kunt schrijven, dan krijgt u zeer waarschijnlijk een foutboodschap, waarmee het ergste wordt voorkomen).

Opmerking

Zelfs als u een floppy-apparaat kunt specificeren zoals /dev/fd0u2880, zal Kfloppy weigeren om een Volledig formatteren er op te doen.

Op Linux®, kunt u elk bestandssysteem dat u wilt selecteren. Op BSD™, wordt nu alleen UFS ondersteund (en niet getest op het moment dat deze documentatie werd geschreven).

Wanneer u klaar bent om te formatteren, klik dan, zoals gebruikelijk, op de knop Formatteren. U krijgt een bericht waarin gevraagd wordt om de apparaatnaam te verifiëren.

Waarschuwing

Dit is de laatst kans om de apparaatnaam te controleren voor het formatteren. Daarna is het te laat.