Gebruik van het tussengeheugen

Procedure 2.11. Hoe sla ik nu een waarde op en roep ik die later weer op?

 1. Maak uw berekeningen.

 2. Druk op de knop Min (Memory in (geheugen in)) waardoor de waarde in het Antwoord-scherm in het geheugen wordt opgeslagen. Merk op dat de andere geheugenknoppen nu beschikbaar zijn geworden.

 3. Doe wat andere berekeningen met de rekenmachine.

 4. Roep de waarde op uit het geheugen door op de knop MR (Memory Recall (geheugen oproepen)) te drukken.

Intern worden de waarden zonder eenheid of referentie-munteenheid (euro) opgeslagen met de maximum nauwkeurigheid die de wiskundige bibliotheek toestaat. In sommige gevallen kan dit leiden tot afrondproblemen indien de opgeslagen waarde een afgeronde waarde is in een niet-referentievaluta.

Procedure 2.12. Hoe kan ik de inhoud van het geheugen wissen?

 • Druk op de knop Wissen. Let erop dat met de knop Wissen alles wordt gewist: de invoer, het antwoord en het geheugen.

Procedure 2.13. Hoe bereken ik 3,1 * 5,2 € + 2,7 * 8,9 €?

 1. Bereken eerst de eerste helft: 3,1 * 5,2 €.

 2. Sla het antwoord op in het geheugen met de knop Min.

 3. Bereken nu de andere helft: 2,7 * 8,9 €.

 4. Tel het antwoord op bij dat in het geheugen met de knop M+.

 5. Roep de som op uit het geheugen met de knop MR.

Er zijn nog meer methoden zoals 3,1 * 5,2 € Min 2,7 * 8,9 € + MR.

Procedure 2.14. Hoe bereken ik 3,1 * 5,2 € - 2,7 * 8,9 €?

 1. Bereken eerst de eerste helft: 3,1 * 5,2 €.

 2. Sla het antwoord op in het geheugen met de knop Min.

 3. Bereken nu de andere helft: 2,7 * 8,9 €.

 4. Net als hierboven, maar trek nu het antwoord af van dat in het geheugen met de knop M-.

 5. Roep de som op uit het geheugen met de knop MR.

Met de invoerrij 3,1 * 5,2 € Min 2,7 * 8,9 € - MR wordt het verschil in de omgekeerde richting berekend.