De instellingendialoog

Referentie-munteenheid, bron koersen

Deze instelling definieert uit welke bron KEuroCalc de wisselkoersen moet ophalen tussen de referentie-munteenheid en andere valuta. De volgende keuzes zijn beschikbaar:

Euro, geen toegang tot internet (alleen vaste koersen)

De euro is de referentie-munteenheid. Er worden geen variabele wisselkoersen opgehaald of gebruikt. De enige beschikbare munteenheden zijn die met een vaste omrekeningskoers met de euro.

Deze instelling wordt gebruikt op computers zonder toegang tot het internet.

Euro, Europese Centrale Bank

De euro is de referentie-munteenheid. De vaste wisselkoersen zijn beschikbaar. KEuroCalc probeert de variabele koersen op te halen van de Europese Centrale Bank (ECB).

Euro, Time Genie

De euro is de referentie-munteenheid. De vaste wisselkoersen zijn beschikbaar. KEuroCalc probeert de variabele koersen op te halen van de Time Genie (TG).

Standaard munteenheid

Met deze instelling wordt de andere munteenheid gekozen die in KEuroCalc wordt gebruikt wanneer dit programma wordt gestart, of wanneer de gebruiker nieuwe instellingen kiest.

Merk op dat de geselecteerde muntsoort misschien niet aanwezig is in de lijst van de wisselkoersen van de bron voor koersen. In dat geval wordt de eerste munteenheid in de lijst gebruikt.

Afronding

Met deze instelling wordt gedefinieerd hoe de antwoorden worden weergegeven in het antwoordscherm. Intern worden alle berekeningen uitgevoerd met de nauwkeurigheid die mogelijk wordt gemaakt door de wiskundige bibliotheek, maar het is gewoonlijk zinloos om antwoorden in tienden van centen te geven. De volgende afrondmethodes staan ter beschikking:

Officiële afrondregels

De regels van de EU of andere officiële regels worden gebruikt. Dit betekent dat het antwoord wordt afgerond tot de dichtstbijzijnde eenheid voor munteenheden als de Japanse yen of de Italiaanse lire, en tot het dichtstbijzijnde honderdste deel van de eenheid (centen) voor munteenheden als de euro en de dollar.

Bijvoorbeeld, 158,323 yen wordt afgerond tot 158 yen. 12,537 euro wordt afgerond tot 12,54 euro.

Kleinste-munt methode

Het antwoord wordt afgerond tot de dichtstbijzijnde kleinste munt die circuleert in het land waar die munteenheid wordt gebruikt. Voor muntsoorten die verdwenen zijn zoals de Italiaanse lire wordt de kleinste munt gebruikt die in circulatie was voordat de muntsoort werd ingetrokken: in het geval van de Italiaanse lire was dit de munt van 50 lire.

Bijvoorbeeld, 1235,9 Italiaanse lires worden afgerond tot 1250 lires. 39,45 Noorse kronen worden afgerond tot 39,50 kronen.

Wij hebben onvoldoende informatie over de kleinste munten die in omloop zijn in alle landen. Stuurt u ons een "bugreport" (een bericht over een programmafout) indien door KEuroCalc een onjuiste waarde wordt gebruikt voor de kleinste munt die in uw land in omloop is, waarna we die informatie kunnen gebruiken om het programma beter te maken.

Geen afronding

De berekende waarde wordt ongewijzigd getoond, als een decimale breuk.

Uiterlijk en gedrag

Met deze instelling wijzigt u het uiterlijk en gedrag van KEuroCalc. De volgende opties zijn aanwezig:

Schermkleur

De achtergrondkleur van de schermpjes voor zowel de invoer als het antwoord. Om de achtergrondkleur te wijzigen klikt u op Wijzigen.... Hiermee opent u de standaard dialoog van KDE voor het selecteren van een kleur. Kies een nieuwe kleur. Daarna drukt u op OK waarmee de nieuwe keuze wordt bevestigd.

Opstartscherm aan

Deselecteer dit keuzevakje als u niet wilt dat er even een afbeelding wordt getoond voor het werkelijke opstarten van KEuroCalc.