Automatische aanvulling aanpassen

De beschrijving van automatisch code aanvullen vindt u in deze handleiding voor het schrijven van broncode. In KDevelop, is het afkomstig van twee bronnen: de editor, en het verwerking- en ontleed-onderdeel. De editor (Kate) maakt deel uit van het grote KDE omgeving en biedt automatisch aanvullen aan gebaseerd op in het document voorkomende woorden. Zulke automatische aanvullingen kunt u herkennen aan het voorafgaande icoontje in de tooltip:

Het automatisch aanvullen in de editor kunt u aanpassen via InstellingenEditor instellenBewerkingAutomatische Aanvulling. U kunt met name instellen hoeveel karakters u moet invoeren voordat automatisch aanvullen een voorstel geeft.

Maar het automatische aanvulling van KDevelop zelf is veel krachtiger omdat het de context in overweging neemt. Het weet bijvoorbeeld welke member functions het moet aanbieden als u object. invoert, etc., zoals u hier kunt zien:

De informatie over de context komt van de verschillende plugins die de verschillende talen ondersteunen, deze kunt u pas gebruiken nadat u het bestand voor de eerste keer heeft opgeslagen (omdat dan pas het bestandsselectie gecontroleerd kan worden en de juiste taal ondersteunen).

De automatische aanvulling van KDevelop is zodanig ingesteld dat de aanvullingen zichtbaar worden vanaf het moment dat u begint met typen op vrijwel alle plekken dat een aanvulling toepasselijk zou zijn, Dit kunt u aanpassen in InstellingenKDevelop instellenTaalondersteuning. als dit nog niet is ingeschakeld (dit zou standaard wel moeten zijn), zorg er dan voor dat Automatisch opstarten inschakelen is ingeschakeld.

KDevelop heeft twee manieren voor het tonen van een aanvulling: Eenvoudig automatische aanvulling toont alleen de standaard informatie in de aanvulling-tooltip (bijv. de namespace, klasse, functie, of variabele-naam). Dit zal op de aanvulling van Kate lijken (behalve de pictogrammen).

Maar Extra informatie zal ook het type voor elke entry, en in het geval van functies, ook de bijbehorende parameters tonen. Bovendien, als u een parameter aan een functie toevoegt dan zal Automatisch aanvullen een extra info-box boven de cursor tonen over de geselecteerde parameter waaraan u op dat moment werkt.

Automatisch aanvullen van KDevelop zal bovendien zowel in eenvoudige als complete aanvulling bovenaan en groen gemarkeerd de items tonen die overeenkomen met het verwachte type, beter bekend als best overeenkomend.

De drie keuzemogelijkheden in het instellingendialoog voor het niveau van automatisch aanvullen zijn:

  • Nooit: geeft nooit Volledige aanvulling

  • Indien handmatig opgestart: Toont alleen Extra informatie als automatisch aanvullen handmatig is opgestart (bijv., wanneer u Ctrl+Spatie heeft ingetoetst)

  • Altijd: geeft altijd Volledige aanvulling