Opnamen beheren

Om uw opgenomen foto's of video's te bekijken en te beheren, klik op de knop Galerij tonen. In het contextmenu voor elk item in de galerij vindt u acties om ze te beheren:

Gebruik Openen om uw opnamen te bekijken in de geassocieerde toepassing.

Als u foto's en video's wilt verwijderen open dan de map voor opnamen in de bestandsbeheerder.

De volgende acties stellen u in staat om opnamen naar het internet te uploaden of ze te verzenden naar een contactpersoon of apparaat.

Gebruik Opslaan als om de volledige inhoud van de galerij te kopiëren naar een nieuwe map.