Hoofdstuk 2. Dankbetuigingen en licentie

Documentatie Copyright zie de UserBase geschiedenis van de pagina Kamoso

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op http://www.kde.nl/bugs.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Freek de Kruijf.

Deze documentatie valt onder de bepalingen van de GNU vrije-documentatie-licentie.