Het informatiedialoogvenster

De informatie dialoog word geactiveerd als u met de linkermuisknop op een element klikt. Dit is de plek waar de informatie over een element te vinden is. Met de knoppen onderin het venster of met het gebruik van het scrollwieltje kunt u switchen tussen de elementen zonder het venster te hoeven sluiten.

Gegevensoverzicht

De pagina Gegevensoverzicht geeft informatie over verschillende feiten van het element.

Afhankelijk van de gegevens die beschikbaar is in Kalzium ziet u de verschillende stralen (radius) van het element. De covalente straal is de straal van een niet geladen atoom of een element in een molecuul. Dat kan bijvoorbeeld de afstand tussen het H en O atoom in water zijn. De Atoomstraal is de straal van een elementair atoom dat niet verbonden is met een ander atoom. De Van der Waalsstraal wordt gedefinieert als de afstand van twee atomen van het zelfde soort in twee gelijke moleculen, bijvoorbeeld twee koolstof atomen in propaan. De laatste is de Ionstraal samen met de lading.

De atoommassa van een element is de gemiddelde massa van alle isotopen in verhouding met hun percentage voorkomen in de natuur.

Kalzium's informatiedialoog

Bohr's atoomschillen

De pagina Atoommodel laat u de atoomschillen zien genaamd de orbitalen. Iedere orbitaal staat voor een schil en elke gele cirkel staat voor een elektron.

Kalzium's informatiedialoog

Isotopen

De pagina Isotopen geeft informatie over de verschillende isotopen van het element.

Massa

De massa van dit isotoop.

Neutronen

Het aantal neutronen dat dit isotoop heeft.

Percentage

Het percentage atomen van dit isotoop type dat voorkomt in de natuur. Ook genoemd verhouding.

Halfwaardetijd

Alleen onstabiele isotopen hebben een halfwaardetijd. Dit is de tijd die het isotoop nodig heeft om de helft te laten vervallen.

Vervalenergie en wijze van verval

Van sommige isotopen is bekend dat ze deeltjes uitzenden tijdens het radioactief verval. Elk verval heeft een specifieke energie uitstoot, die ook wordt weergeven naast de wijze van verval.

Spin en pariteit

De spin van de kern en zijn pariteit.

Magnetisch moment

De magnetische dipooligheid van de kern. Gemeten in eenheden van een nucleaire magneton.

Kalzium's informatiedialoog

Diversen

De pagina Diversen geeft u meer informatie over het huidige element: onder meer wanneer het is ontdekt en de herkomst van de naam.

Kalzium's informatiedialoog

Spectrum

De pagina Spectrum toont u het spectrum van elementen. U kunt de reeks golflengten, eenheden en type van het spectrum kiezen. De intensiteitstabel kan rechtsonder op de pagina worden bekeken.

Kalzium's informatiedialoog

Extra informatie

De pagina Extra informatie geeft u de koppelingen naar de elementenpagina's op Wikipedia, Jefferson Lab en WebElements.

Kalzium's informatiedialoog