Hoofdstuk 4. Kalzium instellen

Kalzium heeft vele configuratiemogelijkheden. U kunt ze vinden door de configuratiedialoog te openen via menuoptie InstellingenKalzium instellen....

Schema's

In het tabblad Schema's vindt u de verschillende kleuren voor elk kleurenschema veranderen.

Kleurverloop

Kalzium kan in plaats van een lineair kleurverloop om de eigenschappen van een element in het periodiek systeem te tonen, ook een logaritmisch kleurverloop gebruiken.

In het tabblad Typen kleurverloop kunt u de eigenschappen, die u getoond wilt zien met een logaritmisch verloop, besturen.

U kunt ook Maximale kleurwaarde: en Minimale kleurwaarde: voor het verloop kiezen.

Eenheden

In het tabblad Eenheden kunt u eenheden voor energie, lengte en temperatuur kiezen. U kunt als standaard electronvolts (eV), kiloJoule per mole (kJ/mol) of Joule per mole (J/mole) kiezen. voor de lengte stelt u picometers (pm), nanometers (nm) of Ångström (Å) in als standaard. De temperatuur is standaard in Kelvin maar u kunt die veranderen in graden Celsius (°C), graden Fahrenheit (°F) of Réaumur (°Ré).

Rekenmachine

Met de pagina Rekenmachines, kunt u de rekenmachines van Kalzium instellen.