Napomene o lokalizaciji

GCompris je lokaliziran i dostupan je na više od 35 jezika. Ako želiš provjeriti je li i tvoj jezik dostupan, pokreni GCompris i odaberi jezik u konfiguraciji.

No pazi, neki jezici trebaju određene fontove kako bi se ispravno prikazali.

Ako tvoj jezik nije podržan, možeš ga prevesti. Ako si zainteresiran, možeš se obratiti prevoditeljskom timu projekta KDE tvog jezika. Aktualni status prijevoda možeš provjeriti na web mjestuKDE lokalizacija.