Instalacija

Softver se isporučuje u nekoliko varijanti. Za svaku varijantu opisan je postupak.

  • GNU/Linux®: koristi pakete koje su isporučene uz tvoju GNU/Linux® distribuciju. Ako GCompris nije sadržan u Linux® distribuciji, javite se distributeru kako bi zatražili uključivanje GCompris u Linux® distribuciju.

  • Windows®: isporučuje se kao klasični instalacijski programa za Windows® ili putem Microsoftove trgovine.

  • MacOSX: isporučuje se kao klasični instalacijski program.

  • Android: distribuira ga F-Droid trgovina ili Google Play trgovina. Dostupna je i Apk datoteka.