http / https

Lauri Watts

Tõlge eesti keelde: Marek Laane

http tähendab hüperteksti edastusprotokoll (inglise keeles HyperText Transfer Protocol).

KIO moodulit http kasutavad kõik KDE rakendused http-serverite ehk veebiserveritega loodava ühenduse käsitlemiseks. Kõige tavalisem viis veebilehekülgi vaadata on kasutada veebilehitsejat Konqueror.

KIO moodulit http saad kasutada Konqueroris URLi sisestades, näiteks http://www.kde.org.

https on SSL/TLS-voogu kapseldatud http.

SSL tähendab turvasoklite kiht (Secure Sockets Layer). See on turbeprotokoll, mis võimaldab internetis privaatset suhtlemist. Protokoll lubab klient/server-rakendustel suhelda moel, mis peaks välistama pealtkuulamise või sõnumite võltsimise.

TLS tähendab transpordikihi turvalisus (Transport Layer Secyrity).