FTP

Lauri Watts

Tõlge eesti keelde: Marek Laane

FTP on internetiteenus, mida kasutatakse andmete edastamiseks ühelt arvutilt teisele sõltumata operatsioonisüsteemist.

Sarnaselt muudele internetirakendustele kasutab FTP kliendi-serveri suhet — kasutaja käivitab FTP rakenduse, annab sellele korralduse võtta ühendust kaugmasinaga ning soovib seejärel ühe või ka mitme faili ülekannet. Kohalik FTP rakendus muutub kliendiks, mis kasutab TCP-d ühenduse saamiseks kaugarvuti FTP rakendusega. Iga kord, kui klient soovib faili ülekannet, asuvad kliendi ja serveri rakendused üheskoos liigutama andmete koopiat interneti vahendusel.

FTP serverid, mis lubavad anonüümset FTP-d, võimaldavad igal kasutajal, mitte ainult serveril kontot omavail isikutel, sirvida ftp-arhiivi ja faile alla laadida. Mõned FTP serverid lubavad kasutajatel ka faile üles laadida.

FTP-d kasutatakse tavaliselt suvalises maailma punktis asuval FTP serveril paikneva info ja tarkvara hankimiseks.

Allikas: http://tlc.nlm.nih.gov/resources/tutorials/internetdistlrn/ftpdef.htm

Vaata manuaali: man:/ftp.