file

Ferdinand Gassauer

Tõlge eesti keelde: Marek Laane

Protokolli file kasutavad kõik KDE rakendused kättesaadavate kohalike failide näitamiseks.

Kui anda Konqueroris käsk file:/katalooginimi, näidatakse kõiki antud kataloogi faile.