Andmete URL-id

Leo Savernik

Tõlge eesti keelde: Marek Laane

Andmete URL-id lubavad kaasata URL-i veidi dokumendiandmeid. See on kasulik väga pisikeste HTML-testide või mingite muude juhtumite korral, kus terve dokument tundub liigse luksusena.

data:,jura (pane tähele koma pärast koolonit) annab tulemuseks tekstidokumendi, kus on vaid jura

Selles näites oli tulemuseks tekstidokument. HTML dokumentide korral tuleb määrata MIME tüüp text/html: data:text/html,<title>Testike</title><p>See on testike</p>. Selle tulemus on samasugune, nagu oleks sisu laaditud omaette dokumendist.

Võimalik on kasutada ka erinevaid kooditabeleid. Arvesta, et 8-bitised sümbolid tuleb alati päästa protsendimärgi ja kahenumbrilise kuueteistkümnendkoodiga: data:;charset=iso-8859-1,Gr%FC%DFe aus Schl%E4gl annab tulemuseks Grüße aus Schlägl, samas kui kooditabeli atribuudi ärajätmisel tekib midagi sellist: Gr??e aus Schl?gl

Rohkem infot annab IETF RFC2397