xz / lzma

Per Øyvind Karlsen

Tõlge eesti keelde: Marek Laane

Xz on tihendamisprogramm

Xz KIO moodulit ei saa otse kasutada, see on mõeldud filtriks. Nii võib näiteks tar KIO moodul filtreerida faili läbi xz KIO mooduli, et näidata otse Konquerori aknas tar.lzma või tar.xz faili sisu.

Kui klõpsad Konqueroris failile, mis on tihendatud .lzma või tar.xz abil, kasutatakse seda KIO moodulit failid lahtipakkimiseks ning tavalise (tihendamata) failina kuvamiseks.

Kui oled arendaja ning soovid kasutada xz filtrit, leiad dokumentatsiooni KIO moodulite kasutamise kohta aadressil http://techbase.kde.org.

Vaata manuaali: xz.