thumbnail

Carsten Pfeiffer

Tõlge eesti keelde: Marek Laane

KDE kasutab KIO moodulit thumbnail pisipiltide võrgus läbipaistvaks ja püsivaks genereerimiseks.

KIO moodul thumbnail kasutab pluginaid tegelike pisipiltide loomiseks. Pisipiltide nägemise saab sisse lülitada Konquerori failihaldurirežiimis menüüst VaadeEelvaatlus.

KIO moodulit thumbnail ei saa vahetult kasutada, aga kui oled arendaja, võid kasutada seda oma rakendustes failide eelvaatluse loomiseks.

Vaata lähemat infot lähtetekstiga kaasas käivast dokumentatsioonist. Selle leiab failist $KDEDIR/include/kio/thumbcreator.h või lähtetekstikataloogist kdebase/runtime/kioslave/thumbnail