Man

Lauri Watts

Nicolas Goutte

Tõlge eesti keelde: Marek Laane

IO-mooduli man kasutamine võimaldab lugeda süsteemi paigaldatud man-lehekülgi. Seda on hõlpus kasutada:

man:

Näitab manuaali osasid, ülejäänu nägemiseks klõpsa.

man:/fopen

Näitab käsu fopen man-lehekülge.

man:/fopen(3)

Näitab käsu fopen man-lehekülge 3. sektsioonis.

man:/(3)

Näitab 3. sektsiooni indeksit.

man:/intro(3)

Näitab 3. sektsiooni sissejuhatust.

Märkus

Kui sisestatud nimega on enam kui üks manuaalilehekülg, näed nimekirja, kust saad valida vajaliku man-lehekülje.

Sama tulemuse annab kiirkorraldus #fopen.

Kui sa ei leia kõiki man-lehekülgi, korrigeeri konfiguratsioonifaili /etc/manpath.config (või sarnase nimega faili - sõltuvalt sinu distributsioonist) või keskkonnamuutujaid MANPATH ja MANSECT.

Nagu muude KDE IO-moodulite, nii ka man puhul on võimalik sisestada URL, näiteks man:/socket suvalises KDE rakenduses. Proovi seda KWrite'is ning sa näed man-lehekülge HTML-vormingus.

Võta ühendust meililistiga