fish

Jörg Walter

Brad Hards

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon KDE
4.5 (2010-10-27)

Võimaldab ligipääsu teise arvuti failidele turvalise shelli (Secure SHell ehk SSH) protokolli abil. Võrguarvutis peab töötama SSH deemon, kuid ülejäänus kasutab protokoll standardseid käsureatööriistu.

Fishi KIO-mooduli kasutamine on järgmine: fish://masinanimi või fish://kasutajanimi@masinanimi.

Märkus

Kasutada tuleb kaht kaldkriipsu.

Kui sinu kasutajanimi on mõlemas arvutis sama, võib osa kasutajanimi (ja sellele järgneva @-märgi) ära jätta.

Lisada võib parooli kujul fish://kasutajanimi:parool@masinanimi, kuid see ei ole hädavajalik, sest kui sa seda ei anna, küsitakse seda vajaduse korral sinu käest nagunii.

Kui sul töötab SSH deemon mittestandardses pordis, siis saad pordi määrata tavalist URL-i süntaksit kasutades: fish://masinanimi:pordinumber.

Fish peaks toimima igal POSIX-iga ühilduval UNIX®-põhisel kaugarvutil. See kasutab shellikäske cat, chgrp, chmod, chown, cp, dd, env, expr, grep, ls, mkdir, mv, rm, rmdir, sed ja wc. Fish käivitab shelli käsuga /bin/sh ja eeldab, et see on Bourne'i shell (või mõni ühilduv, näiteks bash). Kui saadaval on käsud sed ja file ning fail /etc/apache/magic MIME tüüpide signatuuridega, võib neid kasutada MIME tüübi tuvastamiseks.

Kui võrgumasinas on saadaval Perl, kasutatakse hoopis seda. Siis läheb vaja ainult käske env ja /bin/sh. Perli kasutamine on kasulik ka kiiruse suurenemise tõttu.

Fish võib töötada isegi Windows® masinas, kui sellesse on paigaldatud selline abivahend, nagu Cygwin. Kõik mainitud vahendid peavad asuma süsteemi otsinguteel (PATH) ning käivitatav shell peab suutma töödelda korrektselt käsku echo FISH:;/bin/sh.