El manual del Marble

Rahn, Torsten

Nienhüser, Dennis

Traductor: Antoni Bella
revisió 2.2 (KDE Gear 21.08) (17 d'octubre de 2021)

El Marble és un atles geogràfic i un globus terraqüi virtual que permet explorar ràpidament llocs al nostre planeta. El podeu utilitzar per a cercar adreces, per a crear mapes amb facilitat, mesurar distàncies i per a recuperar informació detallada sobre els emplaçaments que acabem d'escoltar en les notícies o a Internet. La interfície d'usuari és clara, senzilla i fàcil d'utilitzar.