Редактор залежностей завдання (графік)

Опис

Редактор залежностей завдань призначено для створення, редагування і вилучення записів залежностей завдань. Крім того, для зручності, у ньому передбачено можливості вставлення, вилучення та редагування завдань.

Записи завдань буде впорядковано відповідно до структури розподілу роботи (СРР).

Позначки для сумарних завдань, завдань та етапів наведено нижче:

Оскільки Завдання і Етап є підпунктами Сумарного завдання, їхні пункти у списку буде показано із відступами. Крім того, слід зауважити, що поряд із назвою буде показано код СРР.

На наведеному нижче знімку було вставлено залежність Завершення-Початок з метою створення залежності між етапом і завданням.

Як показано нижче, запис складається із трьох різних областей вибору:

Область запису

Вибір запису для редагування

Область початку

Використовується для створення залежностей завершення-початок та початок-початок

Область завершення

Використовується для створення залежностей завершення-початок та завершення-завершення

Редагування залежностей

Щоб створити залежність, слід спочатку вибрати область початку або завершення завдання-попередника, потім вибрати область початку або завершення завдання-наступника.

Зробити це можна за допомогою миші або клавіатури.

Крім того, ви можете скинути область з'єднання завдання-попередника на область з'єднання завдання-наступника.

Для редагування або вилучення наявної залежності ви можете відкрити залежність її позначенням або скористатися контекстним меню.

Ви також можете відкрити контекстне меню у області з'єднання. За його допомогою ви зможете змінити усі залежності, які пов'язано із відповідною областю.

Панель інструментів

На панелі інструментів розташовано кнопки для створення та вилучення записів завдань:

КнопкаСкороченняОпис

додавання завдання

Ctrl+I

Спадне меню-кнопка для створення завдання або етапу. Новий пункт буде розташовано у списку після поточного позначеного пункту на тому самому рівні, що і позначений пункт. Якщо жодного пункту не позначено, новий запис буде додано на найвищому рівні.

Ctrl+Alt+I

  

Додати підзавдання

Ctrl+Shift+I

Спадне меню-кнопка для створення підзавдання або підетапу. Новий запис буде дописано як дочірній до поточного позначеного запису.

Ctrl+Shift+Alt+I

  

Вилучити завдання

Delete

Вилучити позначені завдання.