Welkom


Welkom bij Umbrello UML Modeller een UML diagramhulpmiddel dat u kan ondersteunen in het proces van software ontwikkeling. Speciaal tijdens de analyse- en ontwerpfase van dit proces, zal Umbrello UML Modeller u helpen om een product met hoge kwaliteit te krijgen. UML kan ook gebruikt worden uw software ontwerpen te documenteren om u te helpen en uw mede-ontwerpers.

Om te beginnen met werken met UML kunt u een nieuw diagram aanmaken uit een van de volgen diagramtypen:

  • Use case diagram - tonen actoren (mensen of andere gebruikers van het systeem), use cases (de scenario's wanneer zij het systeem gebruiken), en hun relaties

  • Klassediagrammen - tonen klassen en hun onderlinge relaties

  • Volgordediagrammen tonen objecten en een volgorde van methode-aanroepen die zij doen naar andere objecten.

  • Collaboratiediagrammen - tonen objecten en hun relaties, met nadruk op de objecten die deelnemen aan de berichtenuitwisseling

  • Toestandsdiagrammen - tonen toestanden, toestandsveranderingen en gebeurtenissen van een object of een deel van het systeem

  • Activiteitsdiagrammen - tonen activiteiten en de overgang van de ene activiteit naar de andere samen met de gebeurtenissen die in een bepaald deel van het systeem optreden

  • Componentdiagrammen - tonen programmacomponenten op het hoogste niveau (zoals KParts of Java Beans).

  • Deploymentdiagrammen - tonen de instanties van de componenten en hun relaties.

  • Entiteitsrelatie-diagrammen - tonen gegevens en de relaties en beperkingen tussen de gegevens.