Het handboek van Tellico

Robby Stephenson

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
Nieuwe vertaler: Dit document is nog maar gedeeltelijk vertaald. Wilt u meehelpen, stuur een bericht naar:
herziening Tellico 3.5 (2021-03-14)

Dit document is een handboek voor het gebruiken van Tellico, een beheerder voor verzamelingen van software toepassingen.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
Tellico
Wat Tellico is
Wat Tellico niet is
Terminologie
Verzamelingen
Verzamelingsvelden
Items in de verzameling
2. Tellico gebruiken
Snelstart
Algemeen gebruik
Kolomweergave
Groepsweergave
Filterweergave
Uitleenweergave
Itemweergave
Statusbalk
Items bewerken
Meerdere items bewerken
Itemgegevens bijwerken
Velden bewerken
Lijst met velden
Veldeigenschappen
Opmaak van veld
Veld Opties
Items folteren
Rapporten genereren
Volgen van uitleningen
Algemene tips
3. Tellico details
Veldtypen
Eenvoudige tekst
Cijfers
URL
Paragraaf
Keuze
Keuzevakje
Datum
Tabel
Afbeelding
Waardering
Velden voor afgeleide waarde
Typen verzamelingen
Verzamelingen van boeken
Bibliografieën
Verzamelingen van stripboeken
Verzamelingen van video's
Muziekverzamelingen
Verzameling van spellen
Kaartverzamelingen
Muntenverzamelingen
Postzegelverzamelingen
Wijnverzamelingen
Bordspelenverzameling
Catalogus-bestand
Eigen verzamelingen
4. Gegevens importeren en exporteren
Uit het internet importeren
Gegevens importeren
Gegevens importeren uit andere software
Andere gegevensformaten importeren
Online verzamelingen importeren
Lijsten met bestanden importeren
XML-gegevens via XSLT importeren
Slepen en loslaten
Gegevens exporteren
XML exporteren
Zip exporteren
HTML exporteren
CSV exporteren
Alexandria exporteren
ONIX exporteren
Bibtex exporteren
GCstar exporteren
XML via XSLT exporteren
Werken met citaten
5. Gevorderd gebruik
Opdrachtregel-opties
D-Bus-interface
D-Bus-commando's
Voorbeelden met D-Bus
6. Configuratie
Algemene opties
Afdrukopties
Sjabloonopties
Opties voor gegevensbronnen
Bronnen voor boeken en bibliografische gegevens
Gegevensbronnen van stripboeken
Gegevensbronnen over films
Gegevensbronnen over muziek
Gegevensbronnen van videogames
Gegevensbronnen van bordspellen
Munt- & postzegelgegevensbronnen
Gegevensbronnen voor meerdere typen verzamelingen
Meerdere gecombineerde gegevensbronnen
7. Hacking Tellico
Bestandsformaat
XML-gegevens
Waarden van typen van verzamelingen
Waarden van typen velden
Verborgen configuratieopties
[Algemene opties]
[Options - bibtex]
Bibtex Character Translation
XSLT-trucs
8. Vragen en antwoorden
9. Overzicht van de opdrachten
Het hoofdvenster van Tellico
Het menu Bestand
Het menu Bewerken
Het menu Verzameling
De menu's Instellingen en Help
10. Dankbetuigingen en licentie