Het handboek van Systeeminstellingen

Richard A. Johnson

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening Plasma 5.20 (2021-04-11)

Deze documentatie beschrijft de systeeminstellingen en het systeembeheercentrum van uw bureaublad.