Algemeen gedrag

Burkhard Lück

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening Plasma
5.25 (2022-05-18)

Dit is een module om algemeen gedrag van de werkruimte te configureren.

Informatieve tekstballonnen tonen bij erboven zweven met de muis

Als deze optie is geactiveerd, dan worden tekstballonnen getoond bij zweven boven items in het Plasma™ paneel of op het bureaublad.

Visuele terugkoppeling voor statuswijzigingen tonen

Als u bijv. helderheid en volume wijzigt met het toetsenbord dan zullen deze wijzigingen in status getoond worden in een OSD (op het scherm).

Animatiesnelheid

Biedt u het instellen van de snelheid van animaties van bureaubladeffecten van Langzaam tot Onmiddellijk.

Enkele klik opent bestanden en mappen

Dit is de standaardinstelling. U hoeft maar één keer op een pictogram te klikken om het te openen. Om het te selecteren kunt u met de muis rond het pictogram slepen, met Ctrl+rechts klikken of alleen klikken en de knop ingedrukt houden. Selectie kan ook gedaan worden door te klikken op de selectiemarkering van het item.

Dubbelklik opent bestanden en mappen

Als deze optie niet is geselecteerd, worden pictogrammen/bestanden geopend door een enkele klik met de linker muisknop. Dit standaardgedrag is consistent met wat u kunt verwachten wanneer u op een koppeling klikt in de meeste browsers. Als dit is geselecteerd, worden bestanden/pictogrammen geopend met een dubbele klik terwijl een enkelklik het bestand of pictogram alleen maar selecteert. Dit is het gedrag dat u misschien kent van andere bureaubladen of besturingssystemen.

Klikken in het schuifbalkvakSchuift een pagina omhoog en omlaag

Dit is de standaard instelling. Linkerklik in het schuifbalkvak verplaatst de schuifbalk met een pagina.

Klikken in het schuifbalkvakSchuift naar de aangeklikte locatie

Schakelt het gedrag aan wanneer de schuifhendelpositie direct naar de positie in het document springt waar u hebt geklikt. Dit is het gedrag dat u zou kennen op andere bureaubladen of besturingssystemen.

AanraakmodusAutomatisch inschakelen indien nodig/Nooit inschakelen

Aanraakmodus zal automatisch geactiveerd worden wanneer het systeem een aanraakscherm detecteert maar geen muis of touchpad. Bijvoorbeeld: wanneer een te transformeren toetsenbord van een laptop wordt afgekoppeld.

Altijd ingeschakeld (standaard)/Nooit ingeschakeld

In aanraakmodus zullen veel elementen van het gebruikersinterface groter worden om gemakkelijker interactie met aanraken te kunnen doen.