Bestanden zoeken

Vishesh Handa

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening Plasma 5.20 (2021-04-06)

Deze module Systeeminstellingen stelt u in staat in te stellen welke bestanden geïndexeerd moeten worden voor snel zoeken. Intern gebruikt het een technologie met de naam Baloo om efficiënt in bestanden te zoeken.

Het widget Zoeken toevoegen aan uw paneel of schakel zoeken in in KRunner om het resultaat van indexering te gebruiken voor snellere toegang tot uw documenten.

Het item Bestand zoeken activeren als u de mogelijkheid bureaubladzoeken en andere KDE toepassingen in Dolphin wilt gebruiken. Deactiveer het item als u het bestand zoeken met Baloo niet wilt gebruiken (het is mogelijk andere zoektechnologieën, bijv. KFind te gebruiken).

Ook bestandsinhoud indexeren om ook de bestandsinhoud te indexeren naast de bestandsnamen.

Activeer het item Verborgen bestanden en mappen indexeren om Baloo verborgen bestanden en mappen te laten indexeren.

Opmerking

Elk bestand- of mapnaam die begint met een punt (.) is standaard verborgen.

Mapspecifieke configuratie

U krijgt een lijst met mappen te zien die geïndexeerd kunnen worden. Standaard wordt alleen uw gehele $HOME map geïndexeerd en geen andere folders of opslagapparaten.

Verwijderbare media worden standaard nooit geïndexeerd. Dit kan expliciet verwijderd worden uit de lijst met uit te sluiten mappen en deze zullen dan geïndexeerd worden.

Het is mogelijk de keuzelijst naast elk item in de lijst te gebruiken om te configureren of dit item te markeren voor Indexeren of Niet indexeren.

Gebruik de knop prullenbak om een item uit de lijst te verwijderen.

Mapconfiguratie toevoegen...

Op deze knop drukken om de selector te openen met twee opties, namelijk Indexering van een map beginnen... en Indexering van een map stoppen....

Klikken op een van de boven genoemde opties toont de standaard dialoog van PlasmaEen map om te filteren selecteren en biedt u het kiezen van de map om overeenkomstig behandeld te worden.

Voor meer informatie over extra configuratieopties bijv. hoe een aparaat aangekoppeld buiten uw $HOME folder lees Baloo/Configuratie.